Bijdrage Vestia


Cie Ruimte

9 januari 2020

Voorzitter,

Elke commissievergadering over dit onderwerp lijkt een herhaling van zetten. We zeggen met z’n allen dat er door corporaties meer moet worden geïnvesteerd in het bestaande bezit en dat vocht- en schimmelproblematiek echt moet zijn afgelopen. En dan gebeurt er vervolgens erg weinig. Wanneer gaan de corporaties nu echt stappen zetten? Ik kan me aansluiten bij veel van de gestelde vragen van de SP en PvdA hierover.

Specifiek wil ik ingaan op de raamovereenkomsten. Hierin staat dat in 2024 alle complexen met vocht- en schimmelproblemen aangepakt of in planvorming zijn. Is dit niet veel te laat?

Verder wil de Partij voor de Dieren haar waardering uitspreken over de overeenkomsten. Er worden belangrijke punten benoemd ten aanzien van groen, circulariteit en de energietransitie. Wel is de uitwerking per jaar van belang. En dit laat vaak te wensen over. Kan de wethouder aangeven waarop corporaties op duurzaamheid worden afgerekend? Kan na een jaar duidelijk worden geconcludeerd of aan de afspraken is voldaan? Vroeger werden labelstappen vastgelegd, maar nu lijkt het vager te zijn geworden. Hoe zorgen we dat duurzaamheid niet raakt ondergesneeuwd? In hoeverre is de wethouder overtuigd dat de afspraken daadwerkelijk toewerken naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030.

Over de systematiek van de raamovereenkomsten heeft de Partij voor de Dieren vaker twijfels geuit. Kan de wethouder ingaan waarom pas aan het eind van het jaar afspraken worden gemaakt? Is het niet veel beter om dit rond de zomer te doen, zodat dit nog invloed heeft op de begroting?

Er wordt verder aangegeven dat de komende vijf jaar minimaal 16.000 corporatiewoningen transitiegereed zijn gemaakt. Kan de wethouder aangeven hoe dat zich verhoudt tot de gemeentelijke doelstellingen? Dit lijkt weinig als we bedenken dat er maar 2 keer 5 jaar is tot 2030.

Wat verder opvalt is dat de woningcorporaties niet de 2030-doelstelling omarmen. Waarom doen ze dat niet? Wat verder opvalt is dat niet in de doelstellingen wordt gericht op de slechtste labels. Waarom is hier niet voor gekozen?