Bijdrage Amare


Cie Ruimte

9 januari 2020

Voorzitter,

Het is intussen het derde college die over dit onderwerp spreekt en ook het derde college dat met uitstel van de oplevering dreigt. Kan de wethouder hierop ingaan? De zogenaamde packagedeal betekende toch volgens de wethouder dat de sores voorbij waren en het bouwproject niet meer in tijd zou verschuiven?

Verder maakt mijn fractie zich in toenemende mate zorgen over de rol van Volker Wessels. Bij veel projecten lijkt de gemeente een loer te worden gedraaid. En daarbij komt ook nadrukkelijke de aandacht in de media voor integriteitsschendingen rond dit onderwerp. Mijn fractie had hier al eerder ernstige zorgen om. De banden van de gemeente lijken soms te intiem te zijn. Ook gegeven het feit dat ambtenaren in de skybox worden verwelkomd bij een voetbalwedstrijd. Graag een reactie van de wethouder.

Kan de wethouder verder ingaan op de exploitatie? Wanneer komt het geupdate bedrijfsplan? Klopt het dat de wethouder weer een extra 6 ton per jaar hiervoor wil?

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage Vestia

Lees verder

Raadsvoorstel Vaststelling voorontwerp tramlijn 1 Tracedeel Gevers Deynootweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer