Bijdrage Verzoek om Inlich­tingen


16 december 2021

Voorzitter,

We hebben het steeds in deze raad over transparante besluitvorming en daar is zelfs een duale werkgroep voor opgericht. Maar wat zien we daar nou in de praktijk van terug? Wat hebben we geleerd van het Amare-debacle?

Te weinig. De duale werkgroep die we hebben opgericht heeft duidelijk uiteengezet wanneer informatie niet met de raad hoeft te worden gedeeld. Dit is in uitzonderlijke gevallen, namelijk als het openbaar belang zich daartegen verzet.

Het college haalt in deze brief allerlei argumenten aan die niks te maken hebben met het openbaar belang. Graag een uiteenzetting van de burgemeester waarom sprake is van openbaar belang. Is de veiligheid van de staat bijvoorbeeld in het geding? Mijn fractie gelooft er weinig van. Het lijkt gewoon handig uit te komen dat het college het niet hoeft te verstrekken.

Interessant voor jou

Bijdrage Regeling vermindering leges Den Haag

Lees verder

Bijdrage Subsidieregeling samen sociaal en vitaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer