Bijdrage Regeling vermin­dering leges Den Haag


15 december 2021

Voorzitter,

We kijken allereerst reikhalzend uit naar een echt verslag van de bevindingen rond de groene leges aangezien deze nog niet erg succesvol.

Er zijn echter ook meer mogelijkheden om de gemeentelijke heffingen te verduurzamen. Zo heeft de minister dit jaar gemeenten opgeroepen te kijken naar een groene heffingskorting. Dit kan ook in Den Haag uitkomst bieden. Vandaar de motie:

Verzoekt het college:

  • onderzoek te doen naar invoering van een groene heffingskorting gerelateerd aan de OZB en daarbij in te gaan op de mogelijkheden om dit toegankelijk te maken voor verschillende inkomensgroepen;

  • hier uiterlijk in april over te rapporteren.