Bijdrage voor­ontwerp Machiel Vrij­en­hoeklaan – Sportlaan inclusief groenzone


29 september 2016

Voorzitter,

Met het plan voor herinrichting van de Sportlaan-Machielvrijenhoeklaan kunnen onveilige verkeerssituaties worden aangepakt en kunnen de natuurwaarden in de naast gelegen ecologische zone worden versterkt. Mijn fractie vindt het een mooi plan. De Haagse Beek, onderdeel van de ecologische zone, verkeert momenteel in slechte staat vanwege jarenlang achterstallig onderhoud. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de schaarse ecologische zones in onze stad er zo bij liggen. Het is goed dat dit college hier wat aan doet. Voor het plan dienen wel bomen te verdwijnen, echter onduidelijk nog is hoeveel precies. Een aantal bomen wordt herplant en wij zien erop toe dat het bomensaldo positief uitpakt en de diversiteit toeneemt. De uitwerking van de plannen bekijken wij kritisch.

In de commissie hebben wij aangegeven dat we als gemeente moeten voorkomen dat de veelgebruikte vleermuisroutes verstoord worden bij herinrichting van de Haagse Beek. Het is onduidelijk hoe dit voorkomen gaat worden en ook dit zien wij graag terug in het ontwerp. Graag een reactie van de wethouder op dit punt.

De Partij voor de Dieren is tegen asfaltering van het fietspad op de Ventweg. Asfaltering is slecht voor de afwatering, het bodemleven krijgt minder kansen, de bomen krijgen minder ruimte en de wortels groeien bij gebrek aan zuurstof sneller naar boven waardoor onderhoud van het asfalt een forse kostenpost kan zijn.

Met deze kritische aantekeningen kunnen wij instemmen met dit voorontwerp.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer