Bijdrage - Strandnota 2017 - 2022


29 september 2016

De Partij voor de Dieren vindt dat de voorliggende Strandnota teveel verruimingen toelaat en de effecten daarvan op de aangrenzende Natura2000 gebieden onvoldoende zijn onderzocht terwijl de kans dat ze schadelijk zijn groot is. Versterking van natuur en beleving van de rust en stilte op het strand moeten beter geborgd worden. En er wordt te weinig rekening gehouden met neveneffecten van extra activiteiten, zoals toenemend verkeer, distributie en bebouwing aan de andere kant van de Natura2000-gebieden.

De Verkeersstudie komt er nog aan, maar als wij deze nota vanavond vaststellen dan wordt er wel vast meer verkeer naar Scheveningen getrokken. Wat mijn fractie betreft is dit de verkeerde volgorde en zouden we het eerst over de verkeersstudie moeten hebben en vervolgens bekijken welke verruimingen de stad en het strand aankan, niet andersom.

Op het tot voor kort stille stuk strand bij Kijkduin zijn nu al strandhuisjes gerealiseerd en in de nota is er uitdrukkelijk ruimte voor meer strandhuizen. Een opmaat dus naar meer bebouwing aan de kust. In breder perspectief: in de directe kuststrook worden volgens Natuurmonumenten binnen drie jaar 6000 bouwobjecten gerealiseerd, Den Haag doet daar dus vrolijk aan mee.

Wat betreft de zonering, het is mooi dat het strand in hokjes is verdeeld maar deze zonering houdt veel te weinig rekening met de duinen erachter. Grote publieksevenementen zijn verstorend voor de natuurgebieden. Het Zwarte Pad grenst aan Natura2000 - gebied Meijendel en verschilt de facto niet met de ligging van het Stille Strand aan het natuurgebied Westduinpark. Toch worden ook op dit stuk strand verruimingen toegestaan. Het strookt niet met het beleid om natuur te versterken.

Jaarrondexploitatie krijgt meer ruimte naarmate de economische behoefte zich verder ontwikkelt,

Dit leidt allemaal tot extra gemotoriseerd verkeer wat de uitstoot van stikstof verergert terwijl dit momenteel al grote druk legt op Westduinpark en Meijendel. De toenemende bevoorrading naar de strandtenten komt daar nog eens bij.

Alles overziend, kunnen wij vanwege verkeerde uitgangspunten en onvoldoende samenhang met ontwikkelen naast het strand, niet instemmen met de nota.

Om de verruimingen tegen te gaan dien ik de motie Geen verruimingen in zones genzend aan natuurgebieden in.

En om natuurgebieden beter te beschermen tegen grootschalige publieksevenementen hebben de heer Kapteijns en ik de krachten gebundeld en dienen we samen een motie in.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer