Motie - geen verrui­mingen in zones grenzend aan natuur­ge­bieden


29 september 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 29 september 2016, ter bespreking van de Strandnota 2017-2022 “Het strand is van iedereen” (RIS 294701),

Constaterende dat:

 • het college inzet op jaarrond meer reuring op het Haagse strand,
 • het college de regels op het strand wil verminderen en veel uitgaat van zelfregulering,
 • de nota de mogelijkheid biedt dat strandtenten meer verschillende producten kunnen verkopen,
 • het college de strandexploitaties de mogelijkheid geeft om op het openbare deel van het strand diverse attributen te plaatsen zoals strandbedjes,
 • de nota meer strandhuizen op het Stille Strand vanaf 2021 mogelijk maakt,

Overwegende dat:

 • het Natura 2000-gebied Westduinpark al wordt ingesloten door twee grote bouwprojecten in Scheveningen Haven en Badplaats Kijkduin,
 • toename van gemotoriseerd verkeer, dat nu al verantwoordelijk is voor hoge concentraties stikstof in de natuurgebieden grenzend aan het strand, zal leiden tot nog meer stikstofdepositie in deze gebieden,
 • verruiming van verkoop van producten bij strandtenten ook kan leiden tot een toename van het bevoorradingsverkeer,
 • Scheveningen Dorp momenteel te kampen heeft met leegstand, wat opgelost kan worden door daar meer reuring te creëren,
 • in geen enkele strandzone direct grenzend aan Natura2000-gebieden strandexploitatie wordt uitgesloten,

Verzoekt het college:

 • geen jaarrond exploitatie, geen extra aanbod van producten, geen strandhuizen en geen objecten zonder vergunning toe te staan in de zones op het strand die direct grenzen aan de natura 2000-gebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns
Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV

Lees onze andere moties

Motie voer ontwerp gebouw Koningin Julianaplein niet uit

Lees verder

Motie - Gras in de stad natuurlijk beheren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer