Motie voer ontwerp gebouw Koningin Juli­a­na­plein niet uit


30 juni 2016

De gemeenteraad van Den Haag op 30 juni 2016 in vergadering bijeen ter bespreking van de uitslag van de tender bovenbouw Koningin Julianaplein,

overwegende, dat de financiële hypotheek op het Koningin Julianaplein uit het verleden bepalend is voor de grootschaligheid van de bebouwing;

overwegende, dat de omvang van de bouwenveloppe voor het Koningin Julianaplein is gestoeld op een gemeentelijke grondexploitatie van circa 20 miljoen;

overwegende, dat omwonenden substantiële nadelen zullen ondervinden van deze bebouwing;

overwegende, dat leegstand elders in de stad kan optreden door de bijkomende detailhandel en vergaderfaciliteit;

van mening dat niet financiële kaders, maar de leefbaarheid en aantrekkelijkheid de uitgangspunten zouden moeten zijn bij de inrichting van een van de belangrijkste stadsentrees van Den Haag;

verzoekt het college, het ontwerp van Synchroon B.V. voor het gebouw op het Koningin Julianaplein niet uit te voeren en nieuwe uitgangspunten en criteria voor de ontwikkeling van dit plein aan de raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Arjen Dubbelaar
Groep de Mos/OPDH
Elias van Hees
PVV
Aisha Akhiat
SP
Arjen Kapteijns
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PVV, GroenLinks, SP

Tegen

D66, VVD, PvdA, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie - Financiering vervoer gewonde in het wild levende dieren

Lees verder

Motie - geen verruimingen in zones grenzend aan natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer