Motie - Finan­ciering vervoer gewonde in het wild levende dieren


9 juni 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2016, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2016 (RIS 294062).

Constaterende dat:

  • de gemeenteraad in 2014 de wens uitsprak om te zoeken naar dekking voor het structurele bedrag voor vervoer van gewonde in het wild levende dieren (RIS 278383),
  • andere gemeenten waaronder Amsterdam, Utrecht, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg wel een vergoeding geven voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren naar opvangcentra voor herstel,
  • de Dierenambulance Den Haag alleen een financiële bijdrage krijgt van de gemeente voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren op afroep van de politie of brandweer,
  • in de praktijk veel meldingen rechtstreeks door burgers bij de Dierenambulance worden gedaan, waarvoor de Dierenambulance de rekening betaalt,

Overwegende dat:

  • de Dierenambulance ruim 10.000 ritten per jaar maakt voor gewonde in het wild levende dieren,
  • het college wel het ophalen van dode dieren vergoedt,
  • 95% van de in het wild levende dieren in nood, gewond zijn geraakt door menselijk handelen,
  • De zorg voor gewonde in het wild levende dieren een maatschappelijke taak is,

Verzoekt het college:

  • bij de totstandkoming van de begroting 2017 -2020 gelden te reserveren voor de benodigde vergoeding van het vervoer voor gewonde in het wild levende dieren in Den Haag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Elias van Hees Richard de Mos
Partij voor de Dieren PVV Groep de Mos/ Ouderen Partij

Mustafa Ockuoglu Bart van Kent Arjen Kapteijns Abdu Khoulani
Groep Ockuoglu SP GroenLinks PvdE


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SP

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Motie - TNO-onderzoek luchtkwaliteit

Lees verder

Motie voer ontwerp gebouw Koningin Julianaplein niet uit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer