Cie Leef­om­geving Duur­zaam­heids­centrum


18 januari 2012

Voorzitter, omwille van de spreektijd ga ik er snel doorheen. Ik vind het jammer dat de wethouder in de inleiding aangeeft dat Den Haag qua integraal duurzaamheidsbeleid achterop loopt, maar dat dit centrum daar voorlopig nog niets aan gaat veranderen. Hetzelfde geldt voor het aantrekkelijk en acceptabel houden van de leefomgeving. Kan de wethouder aangeven of het college voornemens is hier dan zelf verbeteringen in door te voeren? Dan de inventarisatie. Uit het stuk wordt het voor mij niet duidelijk of er ook aan bewoners is gevraagd wat hun behoeftes zijn en hoe een duurzaamheidscentrum daar een rol in kan spelen. Kan de wethouder hier duidelijkheid over geven? En de onafhankelijkheid, op welke wijze wordt dit gewaarborgd wanneer de gemeente de tussendoelen en mijlpalen gaat vaststellen ? Wat wordt precies de rol van de founding fathers? Hoe zit het met de subsidie voor het HMC, wat gaat daarmee gebeuren nu en op de lange termijn?

Ik snap de behoefte van de wethouder om duurzaamheid ook op internationaal gebied een sterkte impuls te geven, met alle problemen zoals schaarste en voedselverdeling, is dat ook hard nodig. Maar dat is niet alleen een gemeentelijke taak. Wat wel een gemeentelijke taak is, is te zorgen dat bewoners en bedrijven binnen de gemeentegrenzen een flinke verduurzamingsslag maken. Zo staat Den Haag in vergelijking met 30 andere Europese steden op het gebied van de CO2 emissie per inwoner en de hoeveelheid afval per inwoner in de achterhoede . Kan de wethouder dan ook toezeggen dat de internationale ambities niet ten koste gaan van verbeteringen en inzet in de stad zelf? Als er toch wordt gekozen voor de internationale insteek stel ik voor dat we dat bekostigen uit het citymarketing potje, dit lijkt me ook een veel zinvollere besteding voor die gelden dan kleurenfolders en voetbalprogramma’s.

Dan de makelaar functie. Is het idee daarbij alleen om contact tussen bedrijven en organisaties te leggen? En wat is de verwachting qua tijd en geld hiervoor? Gaat het hier om kleine bedrijven of ook grote? Als blijkt dat dit namelijk een groot deel van het werk vormt en grote bedrijven hier ook gebruik van maken, lijkt het mij dat daar een vergoeding tegenover mag staan? Zij zullen immers hun investering terugverdienen, waarschijnlijk met winst, dankzij een door de burger gefinancierd centrum en die moet er wat ons betreft ook wat van terug zien.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer