Cie Leef­om­geving - Machiel Vrij­en­hoeklaan


24 januari 2018

Voorzitter,

Bij het opstellen van het voorontwerp is ervan uitgegaan dat er aan de Machiel Vrijenhoeklaan (tussen de Kijkduinsestraat en De Savornin Lohmanlaan) geen bomen gekapt hoefden te worden. Uit nadere inventarisatie door een extern boomadviesbureau is echter gebleken dat hier toch voor 30 bomen een kapvergunning moet worden aangevraagd. Deze bomen stonden niet als straatbomen geregistreerd.

Daarnaast zullen in de groenstrook langs de Sportlaan, waar het nieuwe fietspad komt, 30 extra bomen moeten worden gekapt. Er moet namelijk een bredere strook worden vrijgemaakt dan eerder was voorzien, ten behoeve van de fundering die onder het fietspad moet worden aangebracht.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

Een extern bureau heeft gezien dat er meer bomen moeten worden gerooid. We constateren hier dat gemeentelijke organisatie schromelijk tekortschiet. Waarom kunnen onze eigen groenbeheerders en stadsecologen dat niet? Ligt dit aan een gebrek aan capaciteit? En is er ter plaatse gekeken hoeveel bomen moeten verdwijnen?

De 30 extra bomen aan de Machiel Vrijenhoeklaan staan niet op de lijst straatbomen. Die lijst deugt kennelijk dus niet. Hoe kan dit? Hoe vaak wordt deze lijst geüpdatet? We hebben ook een bomenapp. Als laatste vraagt mijn fractie zich of de Haagse bomenapp wordt bijgehouden en geactualiseerd. Wij hebben al verschillende keren bij planvorming gemerkt dat de bomenapp niet actueel is. Ook andere groenorganisaties hebben dat punt opgemerkt en gemaakt. Kan de wethouder er zorg voor dragen dat de Haagse bomenapp wordt geactualiseerd? Graag een reactie.

Vanwege de fundering van fietspaden moeten 30 extra bomen weg bij de Sportlaan. Alsof het Ingenieursbureau voor het eerst een fietspad aanlegt. Deze onkunde komen we telkens opnieuw tegen, ook bij de Scheveningseweg en ook bij de Nieuwe Parklaan en ook op de Koekamp. Het graven van een cunet gaat ten koste van wortels. Daar komt men zogenaamd nu pas, op het laatst, achter. Pas na de officiële besluitvorming. Dit is onacceptabel. En dat moet echt veranderen. Ik vraag de wethouder om maatregelen. Gaat het college meer deskundigheid in de arm nemen?

Er worden in totaal 280 bomen gekapt en 285 bomen geplant. De bomen die worden teruggeplant zijn veelal veel kleiner, en dus hebben ze minder natuurwaarde, en vangen ze veel minder water op. Als je uitgaat van de kroonomvang van de bomen, zou je er veel meer bij moeten planten om hetzelfde volume te krijgen. Dit is belangrijk vanwege het in stand houden van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en klimaatadaptatie, de strijd tegen hitte, en fijnstofafvang. Kan de wethouder aangeven of hij de mogelijkheid wil onderzoeken om meer bomen terug te planten?

En aansluitend: als compensatie voor het verdwijnen van een stuk Stedelijke Groene Hoofdstrcutuur verbreedt de gemeente het groen van de Machiel Vrijenhoeklaan. Dat is mooi. Maar die compensatie moet niet alleen voor het groen zelf maar ook voor de status ervan gelden. Wordt het nieuwe stuk groen ook onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur?

Interessant voor jou

Cie Ruimte - Welstandsnota

Lees verder

Cie Leefomgeving - Rotterdam The Hague Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer