Cie Ruimte - Welstandsnota


18 januari 2018

Voorzitter,

Den Haag is een mooie stad en hierin spelen de esthetische en monumentale kwaliteiten van gebouwen een grote rol. Kiezen we als gemeenten voor deze waarden die niet in geld uit te drukken zijn of kiezen we ervoor om projectontwikkelaars vrij spel te geven? Worden bijzondere beeldbepalende gebouwen, zoals de Valkenboskerk, vervangen door gebouwen zonder karakter of zetten we in op bescherming? Dit zijn keuzes die nu voorliggen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de wethouder hierbij de verkeerde keuze maakt. Hij kiest voor zeer ruime en ondefinieerbare criteria en gooit daarmee het huidige welstandsbeleid te grabbel. Uiteraard zijn er ook verbeteringen, maar deze aanpassingen hadden gekund door de huidige nota aan te passen.

Voorzitter, de enige criteria die de wethouder aan nieuwbouw meegeeft is dat het samenhang moet vertonen. Over een deur, bijvoorbeeld, komen we niet meer te weten dan dat haar vormgeving aan moet sluiten bij haar functie. In de voorgestelde nota laat de wethouder dus zien niet te beroerd te zijn om open deuren in te trappen. Maar wat heeft de stad hieraan? Welke rechtszekerheid biedt dit en hoe worden deze vage criteria getoetst?

Voorzitter, mijn fractie begrijpt tevens niet wat de aanleiding van dit voorstel is. In antwoord op de vragen van mijn fractie geeft de wethouder aan dat er zich geen nadelige gevolgen van de huidige nota voordoen. Waarom dan deze volkomen andere nota? En daarbij is deze conceptnota al door een vorige Raadscommissie behandeld en bekritiseerd. Had de wethouder hier geen lering uit kunnen trekken?

Voorzitter, mijn fractie begrijpt niet dat de wethouder de conceptnota van Noorder heeft afgestoft en deze zomaar heeft durven presenteren. Wat mijn fractie betreft is het duidelijk: 5 jaar uitstel moet afstel worden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Cie Ruimte - Nota Haagse Hoogbouw

Lees verder

Cie Leefomgeving - Machiel Vrijenhoeklaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer