Cie Ruimte - Annie M.G. Schmidt­school


8 februari 2018

Voorzitter,

Een belangrijke vraag tijdens dit debat is of groei van de verschillende scholen realistisch is en niet ten koste gaat van andere scholen. Komen scholen niet leeg ter staan?

Allereerst de Galvanischool. Is er naar alternatieven gekeken? In hoeverre heeft de wethouder gekeken naar de verkeerssituatie rond de Galvanischool? Hebben bewoners de mogelijkheid gekregen om input te geven op deze ontwikkelingen?

Dan de Annie M.G. Schmidtschool. We hebben vorig jaar ook al over het onderwerp van de Annie M.G. Schmidtschool gesproken. Dit is een schoolgebouw met karakter. Een gebouw dat leerlingen en ouders al koesteren sinds 1955. Dit is de reden dat mijn fractie geen voorstander is van sloop en daarom het PUK niet heeft gesteund.

Als ik door de stukken en de gedane onderzoeken kijk, lijkt renovatie namelijk prima te kunnen. Dit wordt nog meer bewezen door het onderzoek dat de HSP heeft laten uitvoeren. Ik sluit me hierbij aan bij hun vragen. Waarom wil de wethouder niet inzetten op renovatie?

Verder zou ik de wethouder nog willen vragen wat sinds onze vorige vergadering met dit project is gebeurd. Is het budget voor nieuwbouw sinds de vorige vergadering verhoogd?

Bedankt.

Interessant voor jou

Cie Ruimte - Bestemmingsplan Vroondaal

Lees verder

Bijdrage Raad - Sacramentskerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer