Bijdrage Raad - Sacra­mentskerk


19 april 2018

Voorzitter,

Dit is eigenlijk niet zo’n leuk onderwerp voor een eerste echte raad. De Sacramentskerk is namelijk een beeldbepalend gebouw dat wordt gesloopt.

Met pijn in ons hart zouden we kunnen instemmen met de sloop gegeven dat er geen alternatieven zijn voor behoud. Echter, dan moet er wel een goed doordacht plan tegenover staan. Toen ik de wethouder in de Raadscommissie vroeg of er is gekeken hoe een aantal van de 52 karakteristieke bomen te behouden, was zijn antwoord nee. En ook is er niet gekeken hoe het woningaanbod te diversifiëren.

Voorzitter, dit plan heeft geen haast en het zou zorgvuldig tot stand moeten komen. In deze Raadszaal hoor ik mensen continu zeggen dat we een verdichtingsopgave hebben en dat we moeten zorgen voor betaalbare en middeldure woningen en dan komt dit plan voor enorm dure vrijstaande woningen. Dit is toch niet te verkopen?

Ook zie ik in alle verkiezingsprogramma’s staan dat we Den Haag moeten vergroenen. En in dit plan worden juist 52 beeldbepalende bomen gekapt en komen maar 12 terug. Daarbij komt er te weinig groen terug om de wateroverlast niet te laten verergeren. Hoe verhoudt dit zich met onze groene ambities? Dit zou toch echt anders moeten.

Voorzitter, over dit bestemmingsplan staan teveel vragen open om nu akkoord te gaan en wij roepen het college op om in overleg met de projectontwikkelaar te kijken naar de genoemde zorgen.

Vandaar de volgende motie:

Verzoekt de voorzitter het voorliggende bestemmingsplan niet in stemming te brengen voordat het college in overleg met de projectontwikkelaar heeft geanalyseerd of het woningaanbod gediversifieerd kan worden, hoe bomen kunnen worden behouden en hoe de hoeveelheid versteende oppervlakte verder kan worden beperkt

en gaat over tot de orde van de dag.

Bedankt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Cie Ruimte - Annie M.G. Schmidtschool

Lees verder

Bijdrage Raad - Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer