Bijdrage Raad - Verduur­zaming Gemeen­telijk Vastgoed


19 april 2018

Voorzitter,

We hebben veel insprekers gehoord over het belang van het tegengaan van klimaatverandering. Inspirerende en jonge insprekers; degene die de grootste gevolgen van klimaatverandering zullen meemaken.

Juist voor hen, moeten we actie ondernemen om te zorgen dat de schadelijke gevolgen beperkt blijven. Denk daarbij aan toenemende wateroverlast en hittestress, maar ook het verdwijnen van leefgebieden van vele diersoorten.

Om dit tegen te gaan moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Tot voor kort deden we dat als gemeente helemaal niet. Rendabele duurzame investeringen in het gemeentelijk vastgoed werden niet gedaan; laat staan dat we als gemeente het goede voorbeeld gaven. Want, voorzitter, hoe kunnen we woningcorporaties aanspreken op hun gebrek aan investeringen als we als gemeente precies zo omgaan met onze eigen gebouwen?

Voorzitter, dat moest veranderen. Daarom is de motie van de Partij voor de Dieren hierover in het verleden aangenomen en dit vertaalde zich in het voorliggende Raadsvoorstel. Dit is een belangrijke eerste stap. Maar, met deze stap zullen we nog niet voldoen aan een klimaatneutraal Den Haag in 2040; laat staan in 2030. Terwijl dit wel essentieel is om de Parijse afspraken na te komen en verdere opwarming tegen te gaan.

Het gaat dus allemaal te traag. Het heeft jaren geduurd om hier te komen, maar we moeten snel doorpakken de komende 4 jaar en daar zijn menskracht en financiële middelen voor nodig.

Met een grote meerderheid van de Raad hebben we afgesproken dit ook te gaan doen. Met een duidelijk doel om in 2030 klimaatneutraal te worden en met heldere tussendoelen. Om dit te bereiken moeten middelen worden gereserveerd. Maar om deze stap te maken moeten we weten hoeveel. Hier heeft de Partij voor de Dieren herhaaldelijk om gevraagd. Vandaar nu, het volgende amendement. Hierin wordt besloten om het Klimaatpact volgend de benodigde gemeentelijke middelen te becijferen, zodat we naar een klimaatneutraal Den Haag kunnen toewerken.

Amendement

Dit amendement wordt mede ondertekend door D66, PvdA, GroenLinks, Islam Democraten, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP, 50Plus, Partij van de Eenheid, NIDA, CDA,

In dit amendement dragen de partijen het college concreet op om uiterlijk in het 3e kwartaal de raad aan te geven wat de verwachte benodigde investeringsruimte is om al het gemeentelijk vastgoed in 2030 klimaatneutraal te hebben en ook een helder en meetbaar tussendoel voor het gemeentelijk vastgoed te formuleren.

Voorzitter, voor mij was dit mijn eerste stap in de Raad en dit viel samen met de eerste echte stap richting een klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed. De komende tijd moeten we samen veel meer van dit soort stappen zetten op weg naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030.

Veel dank.

Interessant voor jou

Bijdrage Raad - Sacramentskerk

Lees verder

Bijdrage Commissie Bestuur - Ontwerpbegroting MRDH

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer