Cie Ruimte regels bebouwen achtertuin


25 januari 2012

Voorzitter, de 50% vergunningvrij bouwen van de achtertuin komt uit de AMVB de hoort bij de Wet Omgevingsrecht. De wethouder schrijft in de onderliggende raadsmededeling dat er aanleiding kan zijn af te wijken van de 50 % regeling. Ik heb hier een korte juridische vraag over. In hoeverre zijn we als gemeente nu vrij om af te wijken van hogere regelgeving zoals een AMVB? Graag een toelichting op hoe we dat nu precies moeten zien.

De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan behoud en bescherming van groen. De eenzijdige versoepeling van de vergunningsplicht baart ons dan ook zorgen. Kan de wethouder toelichten of een aantal voorbeelden noemen, wat van hij bedoeld met “afhankelijk van de feitelijke stedenbouwkundige situatie kan er aanleiding zijn om van dit percentage van 50% af te wijken”? Als er bijvoorbeeld een wijk is waar groen al schaars is, wordt dit percentage dan ook naar benende bijgesteld?

Het verder bebouwen van achtertuinen heeft ook gevolgen, zoals de wethouder al noemde in zijn brief. Immers levende tuin leidt tot 83% minder afstroom van hemelwater dan een versteende. Groen isoleert, Voor adequaat aangelegde beplanting leidt dat tot wel 10% energiewinst in de aangrenzende woningen en zo kan ik nog even doorgaan.

Voorzitter, om ervoor te zorgen dat bewoners hun achtertuin optimaal kunnen gebruiken en inrichten is het van belang dat ze de juiste kennis hebben. Ik wil de wethouder dan ook vragen of hij bereid is natuurvriendelijk tuinieren te bevorderen. Dat hoeft helemaal niet duur en ingewikkeld te zijn, Leiden, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp bijvoorbeeld informeren hun inwoners hier al over. Graag een reactie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer