Cie Ruimte - Vast­goed­mo­nitor


1 februari 2018

Voorzitter,

Allereerst dank aan de wethouder dat hij de motie Klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed heeft opgepakt en voor de uitvoering hiervan middelen heeft gereserveerd. Er is nu een budget van 6 miljoen beschikbaar om toe te werken naar een klimaatneutrale kernvoorraad van 320 panden, en dat is heel mooi.

Ook hebben we twee weken geleden mogen vernemen dat de gemeente vanaf 2019 als eerste grote gemeente Nederlandse, duurzaam opgewekte elektriciteit gaat gebruiken.

De vraag is, zijn deze investeringen en inspanningen genoeg om aan de klimaatdoelstelling van dit college te voldoen?

De motie over klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed vraagt aan het college om een strategie op te stellen en daarbij aan te geven welke investeringen zij de komende periode hiervoor zal moeten doen. Wij hebben nu geen inzicht in of de investering van 6 miljoen en het afgesloten contract voldoende is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat vindt de PvdD te laat, en ook uit de nieuwe backcastingstudie blijkt dat dat te laat is, maar we willen op z’n minst zien dat het college zijn eigen doelstellingen haalt.

Het tussendoel is om 30% CO2-reductie, 20% energiebesparing en 20% energieopwekking te realiseren, gaat het college dat halen? Kunnen er echte stappen voor 2020 worden gezet als er vooral wordt geïnventariseerd?

Al met al is de Partij voor de Dieren blij dat er budget is, maar er is gewoon geen plan wat nodig is om het klimaatneutrale doel te bereiken. Nu doet de wethouder het omgekeerde; hij heeft budget en laat dit leidend zijn in plaats van het afgesproken doel. Kan de wethouder toezeggen om inzicht in de benodigde stappen en middelen aan de Raad te sturen en daarmee gehoor te geven aan de strekking van de aangenomen motie?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer