Interview Partij voor de Dieren over de proef met het verwis­selen van meeu­wen­eieren


19 mei 2011

- De gemeente Den Haag wil meeuweneieren tegen nepeieren uitwisselen om de meeuwenoverlast in onder andere Scheveningen aan te pakken. Wat vindt u ervan?

Wij vinden dit geen goede methode om de gemeende overlast te bestrijden. Andere methodes om eventuele overlast tegen te gaan zijn niet tot nauwelijks onderzocht en daarbij is er geen nulmeting gedaan, waarbij vóóraf een inventarisatie wordt gedaan naar de omvang en verspreiding van dakbroedende meeuwen, bij het starten van de proef vorig jaar en dit zal ook weer niet gebeuren dit jaar. Er kan dus niet objectief gemeten worden of de overlast daadwerkelijk afneemt. In de evaluatie van de proef van vorig jaar staat letterlijk te lezen dat “de ervaren overlast lijkt af te nemen in het broedseizoen”. Op dit moment heeft het college de evaluatie van de vorige proef nog niet eens besproken met de raad, maar gaat toch starten met een nieuwe pilot. Dit is wat ons betreft een slechte gang van zaken.

- Is het diervriendelijk om zo iets te doen?

Het verwisselen van de eieren verstoord de meeuwen in het broedseizoen en brengt hierdoor veel stress met zich mee voor deze dieren. Ook de intrinsieke waarde van het dier wordt met deze methode enorm aangetast. Daarnaast is het nog maar de vraag of het ongediertebestrijdingbedrijf dat het verwisselen uitvoert, dit ook op een adequate en zorgvuldige manier doet. Zij staan hier verder niet om bekend. Het risico bestaat ook nog dat reeds te ver uitgebroede eieren worden weggehaald en vernietigd.

- Welke problemen veroorzaken meeuwen effectief?

Wij mensen hebben de problemen die we “ervaren” vaak ook zelf veroorzaakt door bijvoorbeeld het niet op de juiste manier aanbieden van afval in kapotte vuilniszakken waar de meeuwen dan op af komen en deze vuilniszakken opentrekken. Ook de geluidsoverlast in het broedseizoen wordt als probleem ervaren. De zogenaamde problemen die de meeuwen veroorzaken zijn echter erg subjectief. Je moet niet vergeten dat Den Haag aan zee ligt en meeuwen onlosmakelijk verbonden zijn met de kust. Juiste voorlichting over meeuwen en hun (foerageer)gedrag zou veel mensen al enorm helpen om de ervaren overlast te verminderen en te relativeren.

- Wat zou de actie voor de meeuwen in Nederland kunnen betekenen?

Deze actie zal voor de meeuwenpopulatie in totaal weinig uitmaken. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot nu toe nog niet uitgewezen dat deze aanpak een duurzaam resultaat oplevert. Nu er wederom geen nulmeting is gedaan zal dit ook nu niet uitwijzen. Bovendien zijn meeuwen erg mobiel en inventief en zullen daarom na een slecht broedseizoen ervoor zorgen dat een volgend jaar de populatie weer aangevuld wordt. Aangezien de gemeente niet van plan is om meeuwwerende middelen aan te brengen op daken waar nesten zijn gevonden zullen zij dus zo weer een nieuw plekje vinden.

- Zijn er alternatieven om de overlast aan te pakken? Welke?

Jazeker. Om te beginnen juiste voorlichting over meeuwen en hun gedrag. Mensen moeten zich realiseren dat meeuwen horen bij de kust en dat zij zelf ook een groot gedeelte van de overlast kunnen aanpakken door bijvoorbeeld het terugbrengen van het voedselaanbod voor de meeuwen. Daarnaast is de gemeente op dit moment ook bezig met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op enkele plaatsen wat de overlast ook al zal terug dringen, maar dit moet natuurlijk verder worden uitgerold in de gehele stad. Ook kan de gemeente onderzoek doen naar aan het aanbrengen van verantwoorde en diervriendelijke meeuwenwerende middelen op daken, zodat het nestelen van meeuwen verhinderd wordt.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer