Bijdrage Queer sensitief handelen


26 oktober 2023

Voorzitter,

Ik sluit mij aan bij de vragen van de HSP over de participatie van jongeren. We brengen queersensitief handelen daarnaast onder de aandacht op verschillende beleidsterreinen. Wij zouden dan ook graag zien dat de voortgang van deze actie dan ook in verschillende beleidsterreinen wordt gerapporteerd. Kan de wethouder dit toezeggen? Op die manier kunnen we de voortgang beter monitoren.