Twee minuten debat cie Leef­om­geving - bijdrage vervoer in het wild levende dieren


18 maart 2015

Voorzitter, tijdens de bespreking van de programmabegroting 2015-2018 heeft de raad onze motie, medeondertekend door de PVV, HSP, GroenLinks, SP en Islam Democraten, aangenomen waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken waar de dekking voor het bedrag dat structureel nodig is voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren vandaan kan worden gehaald .De uitslag van het onderzoek is ronduit teleurstellend. Het college concludeert dat de begroting geen vrije ruimte laat en sluitend is en geen ruimte biedt voor de vergoeding.

De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat het college alleen noodhulp verstrekt aan huisdieren en dode dieren, en dat er voor in het wild levende dieren niets is geregeld. De dieren zijn vaak door menselijk toedoen, bijvoorbeeld door overmatige verlichting of rondzwervend afval in de problemen geraakt.

Voor een dier zou het in het geval van noodhulp niet uit moeten maken of het een eigenaar heeft of niet. Gemiddeld komen per jaar 5.000 dieren binnen de gemeentegrenzen in de problemen. 95% van gewonde in het wild levende dieren wordt veroorzaakt door menselijk handelen, bijvoorbeeld door rondslingerend zwerfafval of het verkeer. Dat er geen ruimte wordt gemaakt in de begroting voor dieren in nood, getuigt wat de PvdD betreft van onwil van dit college om verantwoordelijkheid te nemen. Gewonde dieren blijven kinderen van de rekening. De Partij voor de Dieren maakt fundamenteel andere keuzes. De gemeente heeft de morele plicht om gewonde dieren te helpen, of ze nu een eigenaar hebben of niet. De brede steun voor de motie getuigt ervan dat er in de raad wel draagvlak is voor noodhulp. Ik vraag de wethouder daarom of hij bereid is om voor de volgende begroting, in 2016, wel rekening te houden met deze taak en het benodigde bedrag van 150,000 euro te reserveren, of op z’n minst een ritbijdrage voor de Dierenambulance te begroten. Graag de reactie van de wethouder. Ook roep ik de wethouder op bij de inrichting van de openbare ruimte, zoveel mogelijk rekening te houden met in het wild levende dieren, om te voorkomen dat noodhulp voor dieren. Graag een reactie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer