Voorstel van de Reken­kamer Den Haag inzake het reken­ka­mer­on­derzoek ‘Werk aan welzijn’,


Commissie samen­leving

22 september 2023

Al sinds lange tijd zijn er vele vraagtekens rondom de Welzijnssubsidies en de invulling hiervan. Dank daarom ook aan de rekenkamer voor het onderzoek. Wel denken we dat we bij de concrete invulling van de aanbevelingen scherp moeten zijn op het gevolg voor het werkveld. Kan de wethouder dan ook bevestigen dat hij het werkveld betrekt bij de inrichting van de subsidiesystematiek en de wijze waarop zo efficiënt mogelijk kan worden gerapporteerd. Ik sluit me verder aan bij de eerder gestelde vragen van D66 over de communicatie over en de ondersteuning bij de subsidieaanvragen .

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Demonstratierecht van ambtenaren

Lees verder

Eerste voortgangsbericht Beleidsplan Professioneel Welzijnswerk 2021 – 2024 “Versterken & Verbinden”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer