Motie Voed­selbank


2 juli 2015

De gemeenteraad ter bespreking van de Algemene Politieke Beschouwingen bijeen op 2 juli 2015

Constaterende dat:

  • het Franse Parlement onlangs een wet heeft aangenomen die ervoor zorgt dat grote Franse supermarkten (met een oppervlak van meer dan 400 vierkante meter) voedsel dat over de datum is niet meer mogen vernietigen,
  • dit voedsel bijvoorbeeld geschonken kan worden aan een goed doel als de voedselbank,

Overwegende dat in Den Haag 3.500 mensen afhankelijk zijn van een wekelijks voedselpakket,

Van mening dat de Voedselbank Haaglanden alle hulp goed kan gebruiken,

Verzoekt het college te verkennen wat de mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat grote Haagse supermarkten voedsel niet langer vernietigen maar, zolang eetbaar, ter beschikking stellen aan de Voedselbank,

En gaat over tot de orde van de dag,

R de Mos
Groep de Mos/Ouderen Partij

F Faid
Haagse Stadspartij

C Teunissen
Partij voor de Dieren

P.A. Grinwis
ChristenUnie/SGP


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, D66, GroenLinks, SP

Tegen

PVV, VVD, CDA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer