Motie: Geen onom­keerbare stappen bomenkap Veenkade


2 juli 2015

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 juli 2015, ter bespreking van de voorgenomen bomenkap bij de Veenkade en Toussaintkade.

Constaterende dat:

Door de voltallige Commissie Leefomgeving op 15 april aan wethouder Revis gevraagd is onderzoek te doen naar de oplossing die in Rotterdam is bedacht voor een gelijksoortig probleem èn daarbij te bekijken of deze oplossing (het aanbrengen van een nieuwe damwand voor de oude) ook aan de Toussaintkade/Veenkade kan worden toegepast,
De wethouder heeft toegezegd dit onderzoek te doen en dat hij heeft toegezegd geen gebruik maakt van de kapvergunning, voordat dit onderzoek is afgerond en besproken met de commissie Leefomgeving.

Overwegende dat:

De wethouder per brief van 19 juni het onderzoek naar de commissie heeft gestuurd en heeft laten weten dat constructief de Rotterdamse-methode goed uitvoerbaar is,
De wethouder aangeeft om de aanbesteding voor de vervanging van de Veenkade volgens het originele vervangingsplan te starten,
Het belangrijk is om voor onomkeerbare stappen worden gezet in de commissie en eventueel Raad over dit onderwerp te spreken.

Verzoekt het college:

De aanbesteding voor de vervanging van de Veenkade niet aan te vangen voor de, al geagendeerde brief, in de Commissie Leefomgeving is besproken en de hierna eerstvolgende Raad heeft plaatsgevonden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen,

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, groepOckuoglu, PvdE, ID, SP, PVV, GdMos/OPDH, CU/SGP

Tegen

VDD, GvdHelm, HSP, D66, PvdA, CDA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer