Motie geen parkeer­garage onder Tour­nooiveld


18 december 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 18 december 2014, ter bespreking van het tweeminuten parkeergarage Tournooiveld.

Constaterende dat:

Het college vijf kastanjes wil kappen om een parkeergarage onder het Tournooiveld aan te leggen,

Overwegende dat:

Het nut en de noodzaak van een nieuwe parkeergarage onder het Tournooiveld onvoldoende aangetoond is,

Verzoekt het college om:

De aanleg van een parkeergarage onder het Tournooiveld niet toe te staan,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen,

Partij voor de Dieren Den Haag


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GdMos, GvdHelm, SP, ID, PvdE, HSP, CU

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer