Motie kracht van Kijkduin


18 december 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 18 december 2014, ter bespreking van het bestemmingsplan Kijkduin-Ockeburgh (RIS 277378)

Constaterende dat:

In het bestemmingsplan op pagina 88/89 wordt gesteld dat “gratis parkeren […] de kracht van Kijkduin” is,

Overwegende dat:

De kracht van Kijkduin niet in gratis parkeren, maar in de natuurgebieden en het kleinschalige en groene karakter ligt,

Verzoekt het college om:

Zich expliciet uit te spreken voor het feit dat de kracht van Kijkduin ligt in de kleinschaligheid van de badplaats, de waardevolle natuur en de groene omgeving,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen,

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, ID, SP

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GdMos, GvdHelm, PvdE, HSP, CU

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer