Motie Versterking ecolo­gische verbin­dings­zones Kijkduin-Ocken­burgh


18 december 2014

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 18 december 2014, ter bespreking van het bestemmingsplan Kijkduin-Ockeburgh (RIS 277378)

Constaterende dat:

Kijkduin is omgeven door Natura2000 gebieden en er door de badplaats een viertal belangrijke verbindingszones lopen,
Er in het bestemmingsplan Kijkduin geen concrete maatregelen zijn opgenomen om deze ecologische verbindingszones te versterken,
In het masterplan wordt gesteld dat een landschappelijk raamwerk voor een sterke verbinding zorgt tussen het duin en de landgoederen, waardoor een groot aaneengesloten groengebied ontstaat,

Overwegende dat:

Concrete doelstellingen en maatregelen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de natuur in Kijkduin te waarborgen,

Verzoekt het college om:

In het landschappelijk raamwerk concrete doelstellingen en maatregelen op te nemen voor de versterking van de ecologische zones Solleveld– Westduinpark, de Haagse Beek, Ockenburgh-Meer en Bosch en Midden-Delfland – Kust,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen,

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdE

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GdMos, GvdHelm, SP, ID, HSP, CU

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer