Motie invulling campagne dieren uit de opvang


17 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469),

Constaterende dat:

Het college een campagne start om te stimuleren dieren uit de opvang te halen,

Overwegende dat:

Dieren nog steeds makkelijk en impulsief kunnen worden aangeschaft via diverse kanalen zoals dierenwinkels en online advertentiewebsites,
Onderschat wordt wat de zorg voor een huisdier met zich meebrengt,
De toestroom van gedumpte huisdieren richting de opvangcentra zo in stand blijft,

Verzoekt het college:

Bij de invulling van de campagne de koppeling wordt gemaakt tussen dieren uit de opvang halen en verantwoord huisdierenbezit en de raad hierover begin 2015 te informeren,
Bij deze campagne samen te werken met dierenwinkels en dierenorganisaties in Den Haag,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Inge Vianen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, D66, SP

Tegen

PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie voor eke Hagenaar een boom

Lees verder

Motie Versterking ecologische verbindingszones Kijkduin-Ockenburgh

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer