Motie voor eke Hagenaar een boom


13 november 2014

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 13 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018 (RIS 276469):

Constaterende dat:

Den Haag zo’n 116.000 ‘straatbomen’ kent (bomen langs straten, in gazons en plantsoenen),

Overwegende dat:

Dat er meer balans moet komen tussen mens en natuur,

Verzoekt het college om:

Te onderzoeken of het aantal straatbomen in Den Haag gelijkmatig over de wijken zijn verdeeld,
In de ‘onderbeboomde’ wijken over te gaan tot het planten van bomen tot het totaal aantal bomen gelijk is aan het aantal inwoners,
de raad hierover voor 1 maart 2015 te rapporteren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Inge Vianen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie biodiversiteit bevorderen

Lees verder

Motie invulling campagne dieren uit de opvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer