Amen­dement afschaffen honden­be­lasting


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014;

Besluit om:

I. De hondenbelasting af te schaffen.
II. Hiervoor binnen het programma Financiën de baten met € 1.350.000,= te verminderen.

Hiervoor dekking te vinden:

III. Binnen het programma College en Bestuur, meer specifiek het programma-onderdeel bestuursondersteuning van het College alsmede het programma-onderdeel Communicatie.

Toelichting:
• de hondenbelasting is een inefficiënte belasting gezien de baten/lasten verhouding van deze belasting;
• in het collegeakkoord staat dat Den Haag in vergelijking met andere steden en omliggende gemeenten lage lasten heeft en dit niet geldt wat betreft de hondenbelasting;
• een afschaffing van hondenbelasting houdt een lastenverlichting in voor hondeneigenaren zodat zij meer geld overhouden - in deze economisch zware tijden - om aan de (medische) zorg van hun hond te besteden.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren

Heleen Weening
Gemeenteraadsfractie GroenLinks

Joris Wijsmüller
Gemeenteraadsfractie Haagse Stads Partij

Sandra Abbenhuis
Gemeenteraadsfractie Politieke Partij Scheveningen


Status

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek Hondenbelasting

Lees verder

Amendement meer geld voor Ecologische Verbindingszones

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer