Motie Onderzoek Honden­be­lasting


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, tijdens de bespreking van de begroting 2011-2014;

Constaterende dat:
• de hondenbelasting een inefficiënte belasting is gezien de baten/lasten verhouding van deze belasting;
• in de begroting Programma begroting 2011-2014 en de Productenraming 2011 -2014 niet valt te distilleren wat de daadwerkelijke kosten zijn die gepaard gaan met de inning van de hondenbelasting;
• de Rekenkamer heeft aangegeven niet te weten wat de kosten zijn die gepaard gaan met de inning van de hondenbelasting aangezien daarbij verschillende diensten (Dienst Stadsbeheer, de stadsdelen, de gemeentelijke belastingdienst) betrokken zijn;

Van mening zijnde dat:
• het belangrijk is om een beeld te krijgen van de (in)efficiëntie van de belasting teneinde als raadslid een oordeel te kunnen vormen over deze vorm van belasting;
• het van belang is in het kader van een efficiënte en complete evaluatie van het hondenbeleid de uitkomsten van het onderzoek naar de hondenbelasting mee te nemen ten tijde van de behandeling daarvan in december a.s.

Roept het college op:
• te onderzoeken wat de kosten (waaronder administratieve kosten, inningskosten en controleurskosten) zijn die gepaard gaan met de inning van de hondenbelasting.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Meer vegetarische producten in bedrijfsrestaurant

Lees verder

Amendement afschaffen hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer