Motie Meer vege­ta­rische producten in bedrijfs­res­taurant


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010 , ter bespreking van de begroting 2011-2014;

Constaterende dat:

  • Op dit moment de keuzemogelijkheden voor een vegetarisch dieet in de gemeentelijke bedrijfsrestaurants gering is;
  • Kiezen voor vegetarische voeding betekent dat je kiest voor:
  • Gezondheid;
  • Dierenrechten;
  • Klimaat;
  • Eerlijkere wereldvoedselverdeling;
  • Zeeën en oceanen.

Van mening zijnde dat:

  • Er voldoende keus moet zijn voor iedereen;

Roept het college op:

  • Meer vegetarische producten te serveren in het de bedrijfsrestaurants van alle gemeentelijke instellingen.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Cirkel van Geweld

Lees verder

Motie Onderzoek Hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer