Motie Cirkel van Geweld


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014;

Constaterende dat:
• Het rapport “Cirkel van Geweld” zinvolle ideeën aandraagt voor het tijdig signaleren van huiselijk geweld.
• Op dit moment nog geen samenwerking bestaat tussen dierenartsen, huisartsen en politie.

Van mening zijnde dat:
• Het tijdig signaleren van huiselijk geweld een grote prioriteit moet krijgen bij alle betrokken instanties in Den Haag;
• Er een relatie bestaat tussen geweld tegen huisdieren en geweld tegen gezinsleden;
• Informatie-uitwisseling tussen dierenartsen, huisartsen en politie kan bijdragen aan een tijdige opsporing van huiselijk geweld;

Roept het college op:
• Het onderwerp dierenmishandeling op te nemen in het Veiligheidshuis, zodat het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling kan worden aangewend om huiselijk geweld tijdig te signaleren.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie compensatie uitrengebied

Lees verder

Motie Meer vegetarische producten in bedrijfsrestaurant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer