Amen­dement meer geld voor Ecolo­gische Verbin­dings­zones


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014;

Besluit om:

I. Meer geld vrij te maken voor de ecologische verbindingszones en stadsecologie.
II. Hiervoor binnen het programma Leefomgeving de lasten met € 500.000,= te vermeerderen.

Hiervoor dekking te vinden:

III. Binnen het programma College en Bestuur, meer specifiek het programma-onderdeel bestuursondersteuning van het College alsmede het programma-onderdeel Communicatie.


Toelichting:
De investeringen op het gebied van de realisering van de ecologische verbindingszones en investeringen in stadsecologie zouden op zijn minst op hetzelfde niveau moeten blijven.
Ecologische verbindingszones op lokaal niveau zijn erg belangrijk aangezien zij de Ecologische hoofdstructuur ondersteunen door brede natuurzones te realiseren

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, SP, VVD, PVV, CDA, D66

Lees onze andere moties

Amendement afschaffen hondenbelasting

Lees verder

Amendement initiatiefvoorstel dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer