Amen­dement initi­a­tief­voorstel dieren­welzijn


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014;

Besluit om:

I. Financiële middelen vrij te maken voor het opstellen en uitvoeren van een aangepaste nota Dierenwelzijn;
II. Hiervoor binnen het programma Leefomgeving de lasten met €250.000,= te verhogen.

Hiervoor dekking te vinden:

III. Binnen het programma Economie, meer specifiek het programma-onderdeel
Adequate dienstverlening, bijdrage aan de WFIA.

Toelichting:
• De Nota Dierenwelzijn uit 1998 is sterk verouderd;
• De wethouder heeft in de commissie Leefomgeving van 27 oktober 2010 toegezegd de nota te willen aanpassen aan de eisen van deze tijd;
• De fractie van de Partij voor de Dieren zal hiervoor een initiatiefvoorstel aanbieden aan de Raad waarin de kader zullen worden geschetst voor het nader in te vullen beleid.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren

Heleen Weening
Gemeenteraadsfractie GroenLinks

Joris Wijsmüller
Gemeenteraadsfractie Haagse Stads Partij

Sandra Abbenhuis
Gemeenteraadsfractie Politieke Partij Scheveningen


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, D66, PVV, CDA, SP

Lees onze andere moties

Amendement meer geld voor Ecologische Verbindingszones

Lees verder

Amendement meer geld voor Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer