Amen­dement meer geld voor Dieren­welzijn


28 oktober 2010


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014;

Besluit om:

I. In de begroting minimaal een bedrag van € 557.000,= op te nemen voor de huidige dierenwelzijnstaken;

II. hiervoor dekking te vinden in de afschaffing van de Levende Kerststal
t.w. € 40.000,=


Toelichting:
• Het college heeft in de programmabegroting € 24.000,- minder begroot voor de opvang en preventie van zwerfdieren dan het voorgaande jaar. Het door het college voorgestelde bedrag van €533.000,- is geheel niet toereikend voor de verzorging, opvang en medische kosten van de op te vangen dieren;
• Het aantal dieren dat in de opvang terecht komt stijgt nog steeds jaarlijks;

Marieke de Groot
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Den Haag

Danielle de Winter
Gemeenteraadsfractie PVV Den HaagStatus

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SP, D66

Lees onze andere moties

Amendement initiatiefvoorstel dierenwelzijn

Lees verder

Amendement zorgplicht wilde dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer