Amen­dement zorg­plicht wilde dieren


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014;

Besluit om:

I. Tevens een bedrag uit te trekken als onkostenbijdrage voor het vogel en het egelasiel.

II. hiervoor dekking te vinden in de afschaffing van de Levende Kerststal
t.w. € 40.000,=, waarvan reeds € 24.000,= wordt besteed aan reeds
bestaande dierenwelzijnstaken.


Toelichting:
• De gemeente heeft een zorgplicht voor wilde dieren op grond van de Flora en Faunawet (i.w.t. 2002, artikel 2).


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66, SP

Lees onze andere moties

Amendement meer geld voor Dierenwelzijn

Lees verder

Motie afschaffen kosten en leges voor ontheffingen Dierenambulances

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer