Motie afschaffen kosten en leges voor onthef­fingen Dieren­am­bu­lances


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010 ,
ter bespreking de begroting 2011-2014;

Constaterende dat:
• De dierenambulance een ontheffing heeft gekregen voor het inrijden van het pollergebied centrum
• De dierenambulance een rekening heeft ontvangen voor deze ontheffing


Van mening zijnde dat:
• De gemeente op grond van de Flora & Faunawet alsmede de Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) een zorg en beschermingsplicht heeft voor dieren op haar grondgebied
• Het onlogisch is om een organisatie die taken ten behoeve van de gemeente uitvoert daarvoor te laten betalen


Roept het college op:
• Een vrijstelling te verlenen aan de Haagse Dierenambulances voor de kosten en leges van ontheffingen in pollergebieden


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren


Joris Wijsmuller
Gemeenteraadsfractie Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66, SP

Lees onze andere moties

Amendement zorgplicht wilde dieren

Lees verder

Motie Levende Kerststal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer