Motie Levende Kerststal


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014;

Constaterende dat:
• De dieren puur voor het menselijk vermaak negen dagen lang worden aangevoerd vanuit Brabant;
• Het dagelijkse in- en uitladen en het urenlange transport heen en weer naar Den Haag, een zeer stressvolle ervaring is;
• De levende kerststal jaarlijks € 40.000,= kost.


Van mening zijnde dat:
• Dieren in gevangenschap altijd recht hebben op de vijf vrijheden van Brambell, (vrij van honger en dorst, vrij van ongemak door de omgeving, vrij van pijn, vrij van chronische stress en vrij om soorteigen gedrag uit te voeren) en aan deze vijf vrijheden in de Levende Kerststal door het dagelijkse transport en de drukke omgeving nooit kan worden voldaan;
• In het kader van de bezuinigingen dit geld veel beter kan worden besteed.

Roept het college op:
• De levende Kerststal met ingang van dit jaar af te schaffen.

Marieke de Groot
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag

Danielle de Winter
Gemeenteraadsfractie PVV
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie afschaffen kosten en leges voor ontheffingen Dierenambulances

Lees verder

Motie Meatfree Monday

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer