Motie Meatfree Monday


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014 ;

Constaterende:
- dat de gemeente Den Haag kansen wil benutten om een bijdrage te leveren
aan het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen;
- dat de productie van vlees een zeer grote bijdrage hieraan levert;

Overwegende:
- dat wanneer alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees zouden consumeren in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald zouden zijn;
- dat de gemeente hierin een belangrijke voorbeeld- en signaalfunctie heeft;
- dat het invoeren van een vleesvrije dag geen kosten met zich meebrengt en dus alleen maar voordelen oplevert voor dieren, milieu, klimaat en gezondheid;

Roept het college op:
- te bewerkstelligen dat op maandag geen vleesproducten worden geserveerd in de gemeentelijke kantines en restaurants;

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66, SP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Levende Kerststal

Lees verder

Motie resultaten waterkwaliteit en visstand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer