Motie resul­taten water­kwa­liteit en visstand


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, tijdens de bespreking van de begroting 2011-2014;

Constaterende dat:
• in het jaarverslag 2009 geen resultaten zijn vermeld op het gebied van de waterkwaliteit, de visstand en de atmosferische stikstofdepositie;
• ook in de huidige begroting geen (volledige) doelstellingen zijn opgenomen voor schone lucht, schoon water en een gezonde visstand.
• het waterplan 1998-2012 en het Visstandbeheerplan 2002-2012 een zorgelijke toestand van de waterkwaliteit en de visstand beschrijven;
• natuurgebieden, met namen de Natura 2000 gebieden kwetsbaar zijn en gevoelig voor vermesting (eutrofiering) door stikstofdepositie.

Van mening zijnde dat:
• het College verantwoording dient af te leggen over het gevoerde beleid op het gebied van de waterkwaliteit, de visstand en de vermindering van atmosferische stikstofdepositie;

Roept het college op:
• de doelstellingen voor te behalen resultaten ten aanzien van het beleid op het gebied van de visstand, de waterkwaliteit en de vermindering van de hoeveelheid atmosferische stikstofdepositie in een begroting op te nemen.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66, PVV, SP

Lees onze andere moties

Motie Meatfree Monday

Lees verder

Motie Zorgplicht wilde dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer