Motie Zorg­plicht wilde dieren


28 oktober 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 oktober 2010, ter bespreking van de begroting 2011-2014;

Constaterende dat:

• De gemeente op dit moment niet aan haar zorgplicht voor wilde dieren, voortvloeiende uit artikel 2 van de Flora en Faunawet voldoet door geen gelden beschikbaar te stellen voor de opvang en verzorging van hulpbehoevende wilde dieren.
• Andere grote gemeenten waaronder Amsterdam reeds aan deze zorgplicht voldoen en Den Haag daarbij niet kan achterblijven;

Van mening zijnde dat:

• Financiële middelen moeten worden toegekend aan het Haagse egelasiel en vogelasiel;

Roept het college op:

• Alsnog te voldoen aan haar zorgplicht voor wilde dieren door middel van een onkostenbijdrage aan het vogelasiel en het egelasiel alsmede een vergoeding van de ritprijzen van de Dierenambulance voor gewonde wilde dieren.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

PVV

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SP, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie resultaten waterkwaliteit en visstand

Lees verder

Motie onderzoek hondenbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer