Motie onderzoek honden­be­lasting


14 december 2010

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 december 2010, ter bespreking van het Belastingplan 2011-2014 “ Gewaardeerd en betaalbaar” (RIS 176538);

Constaterende dat:
• de wethouder in de commissie bestuur d.d. 17 november 2010, een aantal uitspraken heeft gedaan die contrair lijken te gaan aan het omschrevene in het Belastingplan;
• een onderzoeker met betrekking tot de economie van lagere overheden werkzaam bij instituut Coelo , heeft verklaart dat vooral de hondenbelasting een echt inefficiënte belasting is;
• de hondenbelasting veelvuldig wordt ontdoken en weinig draagvlak heeft onder de belastingbetaler;
• in het Belastingplan staat dat Den Haag in vergelijking met andere steden en omliggende gemeenten lage lasten heeft maar dat dit niet geldt wat betreft de hondenbelasting;

Van mening zijnde dat:
• de belastingbetaler duidelijkheid mag verwachten van de gemeente waarom de hondenbelasting wordt geheven, waarop de hoogte van de tarieven zijn gebaseerd alsmede waarvoor de baten worden aangewend;
• de gemeente in het kader van een optimale bedrijfsvoering moet weten hoe (in)efficiënt het heffen van de hondenbelasting is;
• de gemeente in het kader van een optimale bedrijfsvoering moet weten welke uitwerking zij precies beoogd met het heffen van de honden- belasting en vervolgens ook dient te weten welk uitwerking het heffen in de praktijk heeft op de belastingbetaler;

Roept het college op:
• een onderzoek naar de doelmatigheid en de efficiëntie van de hondenbelasting in te stellen zodra de perceptiekosten van de hondenbelasting bekend zijn.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

SP, PVV

Tegen

GroenLinks, PvdA, VVD, D66

Lees onze andere moties

Motie Zorgplicht wilde dieren

Lees verder

Motie Straatnamen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer