Motie Straat­namen


6 april 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 31 maart 2010, ter bespreking van het benoemen van straten naar personen,

Constaterende dat:
- Den Haag zich graag wil profileren als internationale stad van vrede en recht;
- Er op aanzet van de VVD nu al een aantal weken tijd en energie wordt verspild aan een kwestie die niet bijdraagt aan daadwerkelijke problematiek in de stad Den Haag;

Van mening zijnde dat:
- Een internationale stad voor vrede en recht ook van toepassing moet zijn op alle in deze wereld levende dieren;
- De verspilde tijd en energie beter ingezet had kunnen worden om maatregelen te bespreken die betrekking hebben op waarden die er echt toe doen zoals een schoon milieu, natuur en biodiversiteit en een respectvolle omgang van de mens met alle omringende levensvormen.

Verzoekt het college om:
De tenaamstelling van de “Bosjes van Poot” te veranderen in de “Bosjes van Geef Poot” of “Bosjes Verkloot” om hiermee ons te doen stil staan bij en te gedenken alle natuur, het milieu en dierenwelzijn die door toedoen van ons mensen erg in het gedrang is gekomen in plaats van straten te vernoemen naar personen die hieraan hebben bijgedragen.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

PVV, VVD, CDA, D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie onderzoek hondenbelasting

Lees verder

Motie onafhankelijke deskundige dierenoverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer