Motie onaf­han­ke­lijke deskundige diere­n­overlast


9 juni 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2011, ter bespreking van overlast van dieren in de stad

Constaterende dat:
• Uit de beantwoording van het college en het onderliggende onderzoek naar dierenoverlast naar voren komt dat uitsluitend interne ecologen en biologen en externe schriftelijke bronnen in de vorm van rapporten zijn geraadpleegd;
• Er geen externe deskundigen in persoon worden genoemd die geraadpleegd zijn per specifiek diersoort.

Van mening zijnde dat:
Een voorstel of proef uitsluitend baseren op informatie van interne deskundigen en externe schriftelijke bronnen niet afdoende is, daar het in iedere situatie weer andere diersoortspecifieke kennis betreft;

Roept het college op:
In de toekomst bij voorstellen en proeven waarbij het dierenwelzijn aangaat altijd een externe onafhankelijke deskundige in persoon met diersoortspecifieke kennis te raadplegen.


Marieke de Groot David Rietveld
Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

SP, PVV

Tegen

PvdA, VVD, D66, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Straatnamen

Lees verder

Motie stoppen proef meeuweneieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer