Motie stoppen proef meeu­wen­eieren


9 juni 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2011, ter bespreking van overlast van dieren in de stad.

Constaterende dat:
• Op grond van het onderzoek naar aanleiding van de afdoening motie dierenoverlast is besloten dat er niet wordt overgegaan tot bestrijding zonder dat de middelen voorlichting en preventie stapsgewijs zijn doorlopen;
• Er consensus is over het feit dat voedselbeperking de beste methode is om overlast van dieren tegen te gaan;

Van mening zijnde dat:
• De gemeente op dit moment het middel preventie (voedselbeperking) en bestrijding (verwisselen eieren) tegelijkertijd uitvoert;
• De gemeente bij de proef met de meeuweneieren het middel preventie dus nog niet heeft afgerond, terwijl de bestrijding in de vorm van het verwisselen van de eieren reeds is ingezet;

Roept het college op:
De proef met het verwisselen van de meeuweneieren direct te stoppen en eerst de resultaten van de evaluatie van de preventie en de voorlichting af te wachten.

Marieke de Groot David Rietveld
Partij voor de Dieren GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PVV, VVD, PvdA, D66, CDA, SP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie onafhankelijke deskundige dierenoverlast

Lees verder

Motie City Duinpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer