Motie City Duinpark


9 juni 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2011, ter bespreking van de voorjaarsnota.

Constaterende dat:
- de biodiversiteit, de natuur, het milieu en de mens met een Cityduinpark gediend zijn;
- een Cityduinpark als grootste stadspark van Europa de stad verkoopt en een perfecte vorm van Citymarketing kan zijn;
- een Cityduinpark een goede buitensportlocatie kan zijn;

Van mening zijnde dat:
- een Cityduinpark bestaansrecht heeft en verwezenlijkt dient te worden gezien alle voordelen;

Roept het college op:
- incidenteel 5 miljoen euro te begroten voor de realisatie van het Cityduinpark en dit te onttrekken aan het programma City Marketing en/of het programma Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling en/of het programma Sport;


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer