Motie duurzame meetlat


9 juni 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2011, ter bespreking van de voorjaarsnota.

Constaterende dat:
Het beleid van een aantal programma’s, met name op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening, het beleid op duurzaamheidsgebied ernstig ondermijnen.

Van mening zijnde dat:
Alle beleidsprogramma’s integraal getoetst dienen te worden aan Klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen.

Roept het college op:
Bij het vaststellen en evalueren van alle beleid de voorstellen te toetsen aan duurzaamheidsdoelstellingen die worden genoemd in de Kadernota “Op weg naar een duurzaam Den Haag” alsmede de onderliggende uitvoeringsplannen en de uitkomst daarvan terug te koppelen aan de Raad.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie City Duinpark

Lees verder

Motie financiele middelen voor klimaat en energiebeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer