Motie finan­ciele middelen voor klimaat en ener­gie­beleid


23 juni 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 juni 2011, ter bespreking van de besteding extra middelen duurzaamheid en milieu (rv 83; RIS 1801 76).

Constaterende dat:
• Uit de stukken van de besteding blijkt dat het college de opdracht om Den Haag klimaatneutraal te maken belangrijk acht;
• Wetenschappers stellen dat 350 deeltjes per miljoen aan CO2 moet worden gezien als veilige concentratie en we inmiddels op de 390 deeltjes per miljoen zitten;
• Wetenschappelijk eveneens vast staat dat de traagheid in het klimaatsysteem groot is. Wat betekent dat de opwarming nog doorgaat lang nadat er een einde is gekomen aan de Co2 uitstoot.

Van mening zijnde dat:
• De extra financiële middelen die worden uitgetrokken voor duurzaamheid en milieu, onvoldoende recht doen aan de urgentie van de problematiek;
• Er te weinig budget vrijgemaakt is voor de aanpak van de grootste problemen waar de mensheid ooit mee is geconfronteerd: de aankomende oliecrisis, het klimaatprobleem, het verlies aan biodiversiteit.
• 12 miljoen extra voor dit Klimaatplan slechts wisselgeld is wanneer men constateerd dat dit college 20 miljoen inzet voor de economie - onder meer – teneinde meer bedrijfskantoren te creëren alsmede 460 miljoen voor het aanleggen van de Rotterdamse baan, welke plannen overigens de CO2 uitstoot vermeerderen.

Roept het college op:
• In de begroting van 2012-2014 nog meer financiële middelen vrij te maken voor de uitvoering van het klimaat en energiebeleid en daarvoor dekking te vinden in het programma Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling en Verkeer.

Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, CDA

Lees onze andere moties

Motie duurzame meetlat

Lees verder

motie duurzaamheidscentrum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer