motie duur­zaam­heids­centrum


23 juni 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 juni 2011, ter bespreking van de besteding extra middelen duurzaamheid en milieu (rv 83; RIS 1801 76).

Constaterende dat:
- Het klimaatcentrum van groot belang is teneinde de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en milieu zoals die zijn gesteld in het de Energievisie Den Haag 2040 en het Klimaatplan (RIS 180175) te realiseren;
- In bijlage 7 van het Klimaatplan op pagina 63 valt te lezen dat het meest ideale centrum het hybride centrum is. Het enige nadeel is het kostenplaatje;
- Wetenschappers stellen dat 350 deeltjes per miljoen aan CO2 moet worden gezien als veilige concentratie en we inmiddels op de 390 deeltjes per miljoen zitten;
- Wetenschappelijk eveneens vast staat dat de traagheid in het klimaatsysteem groot is. Wat betekent dat de opwarming nog doorgaat lang nadat er een einde is gekomen aan de Co2 uitstoot

Van mening zijnde dat:
- We het ons niet kunnen veroorloven te beknibbelen op de kosten van dit duurzaamheidscentrum gezien de urgentie van de klimaatproblematiek;
- De hybride vorm een ideaal centrum is waarbij zowel wordt ingezet op een centraal groot klimaatcentrum gecombineerd met meerdere dependances in de Haagse wijken.


Roept het college op:
De hybride vorm van het Duurzaamheidscentrum te verwezenlijken en voor de jaarlijkse kosten van dit centrum à € 1.100.000,- dekking te vinden in het programma Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling en Verkeer.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks

Tegen

PvdA, VVD, PVV, D66, CDA, SP

Lees onze andere moties

Motie financiele middelen voor klimaat en energiebeleid

Lees verder

Motie duurzame biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer