Motie duurzame biomassa


23 juni 2011

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 23 juni 2011, ter bespreking van de besteding extra middelen duurzaamheid en milieu (rv 83; RIS 1801 76).

Constaterende dat:
• Biomassa een bron van energie zou moeten zijn die klimaatneutraal is;
• Slachtafval ontbreekt in de opsomming van biomassastromen met duurzaamheidsproblemen;
• De Raad binnenkort een verkenning naar de duurzaamheidscriteria zal ontvangen, waarin de vraag of slachtafval aan duurzaamheidscriteria voldoet zal worden meegenomen;

Van mening zijnde dat:
• Vleesproductie en daarmee ook slachtafval door de hoge uitstoot aan broeikasgassen niet klimaatneutraal is;


Roept het college op:
Slachtafval op te nemen in de lijst van biomassastromen waaraan duurzaamheidsproblemen kleven.


Marieke de Groot,
Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren
Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

PvdA, PVV, VVD, D66, GroenLinks, CDA, SP

Lees onze andere moties

motie duurzaamheidscentrum

Lees verder

Motie TEEB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer